Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ 2.1. Динаміка урожайності основних культур та продуктивності тварин : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ 2.1. Динаміка урожайності основних культур та продуктивності тварин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Урожайність сільськогосподарських культур є одним із ос-новних системоутворюючих показників ефективності сільсько-господарського виробництва. З одного боку, рівень урожайності як результативний показник віддзеркалює культуру землероб-ства, рівень інтенсивності виробництва, впровадження у вироб-ництво передових досягнень НТП, ступінь дотримання вимог технології, рівень забезпеченості господарств необхідними за-собами виробництва та трудовими ресурсами, рівень родючості земель, на яких ведеться виробництво та вплив інших факторів на формування врожаїв сільськогосподарських культур. З іншо-го боку, відповідний рівень урожайності сільськогосподарських культур є фундаментом для формування й обчислення систе-ми інших показників ефективності сільськогосподарського ви-робництва – від валового збору, вартості валової та товарної продукції до прибутку та показників прибутковості. Можна стверджувати, що тенденції зміни урожайності сільськогоспо-дарських культу значною мірою визначають загальні тенденції економічного розвитку сільськогосподарського виробництва.

Ураховуючи той факт, що основу сільськогосподарського виробництва в Україні складає зернова галузь, розпочнемо саме з неї аналіз довгострокових тенденцій зміни урожайності сільськогосподарських культур.

Динаміку урожайності зернових культур у цілому по Ук-раїні по всіх категоріях господарств за 1958-2003 рр. наведеноЕкономічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

на рис. 2.1. У досліджуваному періоді урожайність зернових досить істотно коливалася по окремих роках. Загальну тенден-цію зміни урожайності відображає парабола другого порядку:

У = -0,0182Х2 + 1,0287Х + 12,699,

(2.1)

де У - урожайність зернових, ц/га;

X - порядковий номер року досліджуваного періоду.

Коефіцієнт детермінації для даної функції склав 0,545. Се-реднє квадратичне відхилення фактичних рівні урожайності від лінії тренда 3,4 ц/га, а коефіцієнт залишкової варіації 14,2%.

 

40

 

35 30

25 20 15 10

5

0

1958 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003

Роки