Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

Більше того, аксіомою фінансового менеджменту є поло-ження, згідно з яким реальна процентна ставка (рівень рента-бельності у даному випадку може розглядатися як похідна від процентної ставки) завжди буде мати від’ємне значення, якщо темп інфляції перевищує номінальну процентну ставку [58, с.78]. За даними табл. 1.6, протягом усього досліджуваного пері-оду річний темп інфляції перевищував номінальне значення рівня рентабельності галузі.

Проведений нами аналіз умов формування диспаритету цін в Україні дозволяє зробити деякі важливі висновки. Найбільш істотне посилення диспаритету цін на сільськогосподарську та промислову продукцію відбувалося на фоні гіперінфляції. В умовах інфляції посилення диспаритету цін може супроводжу-ватися навіть короткочасним підвищенням номінального рівня рентабельності галузі та виробництва окремих видів сільсько-господарської продукції. Державне регулювання аграрного рин-ку є об’єктивною необхідністю, оскільки ринковій економіці об’єктивно властиві посилення диспаритету цін на сільськогос-подарську та промислову продукцію та короткострокових цик-лічних і сезонних коливань цін, що негативно впливає на тен-денції відтворення сільськогосподарського виробництва і може призводити до підвищення соціальної напруги в суспільстві. Порушення паритету цін на сільськогосподарську та промисло-ву продукцію, посилення короткострокових циклічних і сезон-них коливань цін на окремі види сільськогосподарської про-дукції обумовлені перш за все більш високою еластичністю її пропозиції в порівнянні з еластичністю попиту на неї, а тому мають об’єктивний характер. Посиленню диспаритету цін на сільськогосподарську та промислову продукцію сприяє недо-сконала конкуренція на ринках матеріально-технічних ресурсів і продовольства, які за своєю структурою є ринками олігополії, а по окремих видах матеріально-технічних ресурсів навіть рин-ками монополії.Розділ 2