9.    


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Звужене відтворення в сільському господарстві в останні

роки певною мірою обумовлене скороченням чисельності пра-

цівників сільськогоспо-дарських підприємств. Однією з голов-

них причин демографічної кризи та звуженого відтворення

трудових ресурсів сільськогосподарського виробництва є над-

звичайно низький рівень соціальної ефективності сільського

господарства. Низький рівень заробітної плати в сільськогоспо-

дарському виробництві, соціальна незахищеність селян створю-

ють передумови для того, щоб частина працівників сільськогос-

подарських підприємств залишала суспільний сектор, розвивала

підсобне господарство або взагалі мігрувала із села. Розв’язан-

ня проблеми відтворення трудових ресурсів села можливе лише

за умови радикального підвищення ефективності сільськогос-

подарського виробництва. Стабілізація відтворення трудового

потенціалу села сприятиме розширеному відтворенню в

сільському господарстві.