Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.     : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

8.    


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Подоланню негативних тенденцій у відтворенні матеріаль-но-технічної бази сільського господарства сприяло б запровад-ження нормативного методу нарахування амортизації в розра-

Висновки та пропозиції

хунку на 1 га посіву відповідних сільськогосподарських культур. За нашими розрахунками, нормативна амортизація на 1 га по-сіву озимих зернових має складати 700 грн., на 1 га ячменю – 523 грн., соняшнику – 341 грн., цукрових буряків – 756 грн., ба-гаторічних трав на сіно – 147 грн., багаторічних трав на зеле-ний корм – 358 грн. За умови відшкодування цих амортизац-ійних відрахувань цінами продажу сільськогосподарської продукції можна створити за чотири-п’ять років фінансові джерела для технічного переозброєння сільськогосподарського виробництва. Нормативний метод нарахування амортизації уне-можливлює створення штучного, або „паперового”, прибутку, ставить в рівні умови (з точки зору відтворення МТБ) господар-ства з різним рівнем забезпеченості технікою і може розгляда-тися як антициклічний захід, оскільки при дотриманні інших вимог сприятиме виходу сільського господарства із кризи.