7.    


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

З метою створення економічних передумов для розшире-ного відтворення родючості ґрунтів у багатогалузевих господар-ствах степової та лісостепової зон України доцільно запровади-ти стимулювання сільсько-господарських товаровиробників за збільшення питомої ваги багаторічних трав у структурі посівів за умови зменшення до оптимального рівня питомої ваги посівів соняшнику. Розширення посівних площ багаторічних трав за умови державної підтримки сприяло б покращанню фінансового стану сільськогосподарських товаровиробників, розвитку тваринництва та створенню на цій основі додаткових робочих місць, розв’язання соціальних проблем селіа. Здійснен-ня виплат сільськогосподарським виробникам, спрямованих на відтворення родючості ґрунтів і підтримку екологічної рівнова-ги, не суперечить вимогам СОТ до претендентів на вступ до цієї організації.