6.    


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

У сільськогосподарському виробництві України в цілому й окремих її регіонів сформувалася чітка тенденція до звуже-ного відтворення родючості ґрунтів. Щорічні втрати гумусу через нераціональне використання орної землі коливаються в останні роки в межах 480-700 кг з кожного гектара ріллі. Деф-іцит основних елементів живлення складає 114-164 кг/га. Ком-пенсаційна оцінка цих втрат у цілому по Україні дорівнює 7,2-15,8 млрд грн. Основними причинами звуженого відтворення родючості ґрунтів у сільському господарстві є відсутність дійо-вого економічного механізму, який би, з одного боку, створю-вав передумови для розширеного відтворення родючості ґрунтів, з іншого – спонукав сільськогосподарських товарови-робників до здійснення заходів, спрямованих на підвищення родючості використовуваних земельних угідь.