Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.3. Кредитування та фінансовий лізинг у сільському господарстві : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

4.3. Кредитування та фінансовий лізинг у сільському господарстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Як було показано в попередніх розділах, однією з основних причин звуженого відтворення у сільському господарстві у 90-х роках ХХ ст. було вимивання і як наслідок, – нестача обігових коштів для здійснення поточної операційної діяльності та змен-шення обсягів інвестицій в основний капітал. Вирішення цих проблем в сучасних умовах значною мірою пов’язане з розши-ренням кредитування сільськогосподарського виробництва та збільшенням обсягів угод фінансового лізингу.

Проблеми кредитування та лізингового забезпечення сільського господарства ми розглядаємо в одному підрозділі че-

Розділ 4. Удосконалення основних елементів економічного механізму...

рез наявність в їх сутності спільних рис. Зокрема „механізм лізингових угод базується на принципах кредитних відносин, зберігає сутність кредитної операції, тобто його можна класифі-кувати як товарний кредит в основні фонди” [335, с. 282]. Од-ним з основних елементів, які впливають на розмір регулярних лізингових платежів, є процентна ставка за кредитні ресурси [334, с. 237]. Виходячи з цього, можна зрообити припущення, що тен-денції зміни обсягів кредитування сільського господарства та

Таблиця 4.4

Кредитування підприємств аграрного сектора у 2000-2003 рр. , млн грн. [195, с. 17]

Показники     2000 р. 2001р. 2002 р. 2003 р.

Видано кредитів у галузі -    2090    5866    6200    8200

усього 1900    5600    5500    5900

У т.ч.: короткострокових     190      266      700      2300

довгострокових                                           

Видано пільгових кредитів -           818      2803    2155    3189

усього                                   

У т.ч.: сільськогосподарським         455      1822    1773    2847

пщприємствам          363      981      381      342

шшим підприємствам                                             

АПК                                      

Кількість прокредитованих                                    

сільгосппщприємств            3853    11354  7897    14075

Видатки з бюджету на                                            

часткову компенсацію         50        135      120      326,5

кредитних ставок                                        

Залучено пільгових кредитів                                             

на 100 грн. компенсації, грн.           1636    2076    1796    977

Процентні ставки:                                       

по народному господарству            37,17   27,4     19,5     18,3

по сільському господарству 54        33        25,8     20,8

довгострокові            48        29        25        18

короткострокові        55        34        26        22

ПШЬГОВІ      56        35        27        20,3

Облікова ставка Нацбанку   30,6     19,7     7          7