Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.В. ДОКУЧАЄВА

О.В. Олійник

Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

МОНОГРАФІЯ

©

Киів - 2

УДК 631.15:658.27 ББК У9(2)О-96 О-54

Рекомендовано до видання вченою радою

Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва

(протокол №11 від 27 грудня 2005р.)

Рецензенти:

Анічин Л.М. – професор кафедри економічної політики Харківсь-кого регіонального інституту державного управління при Президентові України, доктор економічних наук;

Мартьянов В.П. – завідувач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва, професор, доктор еко-номічних наук;

Рижков В.Г. – завідувач кафедри економіки, бізнесу та маркетин-гу ХНТУСГ ім. Петра Василенка, професор, доктор економічних наук.

Олійник О.В.

О-54 Економічний механізм розширеного відтворення в сільському гос-подарстві: Монографія. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.

ISBN 966-364-294-7

Розглядаються тенденції й умови відтворення в сільському госпо-дарстві України, особливості економічного механізму його функціону-вання, обґрунтовуються необхідність і напрями державного регулюван-ня розвитку аграрного сектора. Наводяться результати дослідження циклічності економічної динаміки в сільському господарстві. Обґрун-товуються засади формування економічного механізму функціонуван-ня аграрного сектора економіки, який би створював умови для розши-реного відтворення в сільському господарстві, для забезпечення його сталого розвитку, для зменшення амплітуди циклічних коливань. Про-понуються шляхи удосконалення цінової, податкової, кредитної, амор-тизаційної політики стосовно аграрного сектора економіки.

Видання призначене для наукових працівників, викладачів, фахівців агропромислового комплексу, аспірантів, магістрантів, студентів і масо-вого читача.

ISBN 966-364-294-7 © Олійник О.В., 2006

© Центр навчальної літератури, 2006.

Вступ