Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.1. Відтворення сільськогосподарських угідь та їх родючості : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

3.1. Відтворення сільськогосподарських угідь та їх родючості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Однією з найважливіших умов функціонування сучасно-го високотоварного сільськогосподарського виробництва є використання землі як основного засобу виробництва. У сільському господарстві земля є не лише матеріальною осно-вою його функціонування, а й активним чинником вироб-ництва. „Результати виробництва тут залежать безпосеред-ньо від родючості ґрунтів, фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в них. В аграрній сфері земельні ресурси – найважливіша продуктивна сила, без якої немож-ливий процес виробництва, й одночасно вони є предметом і знаряддям праці” [72, с. 80]. За даними наукових досліджень, земельні ресурси складають понад 40 % продуктивних сил України, завдяки їх використанню формується близько 95 % продовольства та дві третини товарів споживання [94]. Отже, розширене відтворення сільськогосподарського вироб-ництва нерозривно пов’язане з відтворенням сільськогоспо-дарських угідь та їх родючості.

Загальна земельна площа України станом на 01.01. 2004 р. складала 60,3 млн га, з яких 41,8 млн га – сільськогосподарські угіддя, в тому числі 32,5 млн га ріллі (табл. 3.1.) У цілому пло-ща сільськогосподарських угідь і зокрема площа ріллі в останні 24 роки мали тенденцію до скорочення. Площа сільськогоспо-дарських угідь зменшилася на 0,8 млн га (на 1,9 %), площа ріллі – на 1,9 млн га (5,5 %). Площа сільськогосподарських угідь і ріллі в розрахунку на одного жителя скорочувалася до середини 90-х років минулого століття, а потім почала зрос-тати. У 2003 р. на одного жителя України припадало 0,87 га сільськогосподарських угідь і 0,68 га ріллі. Деяке зростання площі сільськогосподарських угідь і ріллі в розрахунку на од-ного жителя України на фоні скорочення їх загальної площі в останні роки повністю зумовлене більш швидким скорочен-ням чисельності населення.Розділ 3. Тенденції, фактори й економічний механізм відтворення

Таблиця 3.1

Динаміка площі і структури сільськогосподарських угідь в Україні

 

Угіддя 1980 р.            1990 р.            2000 р.            2003 р.            2003 р.

у % до

 

            млн га %         млн га %         млн га %         млн га %         1980р. 1990р.

Рілля   34,4     80,7     33,6     80,0     32,5     77,8     32,5     77,8     94,5     96,7

Сіножаті         2,2       5,2       2,3       5,5       2,4       5,7       2,4       5,7       109,1   104,3

Пасовища       4,8       11,3     5,1       12,1     5,5       13,2     5,5       13,2     114,6   107,8

Багаторічні насадження       1,2       2,8       1,0       2,4       0,9       2,2       0,9       2,2       75,0     90,0

Усього сільсько-господарських угідь          42,6     100      42,0     100      41,8     100      41,8     100      98,1     99,5

Слід звернути особливу увагу на рівень сільськогосподарсь-кої освоєності території та на структуру сільськогосподарських угідь. Незважаючи на деяке скорочення площі сільськогоспо-дарських угідь у досліджуваному періоді, рівень сільськогоспо-дарської освоєності території залишається одним із найвищих – 69,3 % (для порівняння: США – 45,6 %; у Великобританія – 69,8; Франція – 53,0; Німеччина – 48,5; Польща – 57,9; Австра-лія – 59,7; Канада – 7,4; Росія – 12,9 % [72, с. 88]).

Одним із показників використання сільськогосподарських угідь є рівень їх розораності. Він хоч і має тенденцію до знижен-ня, але залишається дуже високим і складав в Україні в 2003 р. 77,8 % д