Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Вихідні дані для виконання факторного аналізу, а також значен-ня результуючого і факторних показників наведені у табл. 2.9.

Таблиця 2.9 Вихідні дані для факторного аналізу рентабельності власного капіталу та розрахунок результуючого і факторних показників

 

Показник        Базисний рік  Звітний рік

1. Прибуток від звичайної діяльності до оподатковування, тис. грн     45 610 42 286

2. Податок на прибуток, тис. грн    12 507 12 270

3. Рівень оподаткування прибутку, кое-фіцієнт (п. 2 / п. 1)         0,27     0,29

4. Чистий прибуток, тис. грн (п. 1 – п. 2)  33103  30016

5. Частка чистого прибутку в загальній сумі прибутку (п. 4 /п. 1 чи 1 – п. 3)   0,73     0,71

6. Виторг від реалізації продукції, тис. грн 266 892           242 001

7. Сукупний капітал, тис. грн         490 431           500 113

8. Власний капітал, тис. грн            383 067           381 743

9. Рентабельність продажів до сплати податків, % (п. 1 / п. 6)   17,09   17,47

10. Коефіцієнт оборотності сукупних ак-тивів (п. 6 / п. 7)          0,54     0,48

11. Мультиплікатор капіталу (п. 7 / п. 8)    1,28     1,31

12. Рентабельність власного капіталу пі-сля сплати податків, % (п. 4 / п. 8)    8,64     7,86

Рівень рентабельності власного капіталу у порівнянні із базис-ним роком знизився на: 7,86 — 8,64 = 0,78%. Визначимо вплив факторів: Вплив зміни частки чистого прибутку:

Економічна діагностика. Практикум

(0,71 — 0,73) ×1,28 ×0,54×17,09 = –0,24%. Вплив зміни мультиплікатора капіталу:

0,71 ×(1,31 — 1,28) ×0,54 ×17,09 = 0,2%. Вплив зміни коефіцієнта оборотності:

0,71×1,31 ×(0,48 — 0,54) ×17,09 = –0,95%. Вплив зміни рентабельності продажів:

0,71 ×1,31 ×0,48 ×(17,47 — 17,09) = 0,17%. Балансова перевірка:

–0,24 + 0,2 + (–0,95) + 0,17 = –0,82 ≈ –0,78%.

Негативний вплив на динаміку рентабельності власного капіталу має уповільнення оборотності сукупних активів і зростання рівня оподаткування прибутку. Підвищення рентабельності продажів, кот-ре, імовірніше за все, було викликане підвищенням цін на продук-цію підприємства, а також збільшення частки позикового капіталу трохи сповільнили темпи зниження рівня рентабельності власного капіталу.

Основною причиною погіршення рентабельності власного капіта-лу є уповільнення оборотності сукупних активів. Це може витікати з того, що продукція підприємства має високу цінову еластичність по-питу. Незначне підвищення цін у таких умовах знизило рівень кон-курентоспроможності продукції і призвело до зменшення фізичного обсягу реалізації, суми виторгу і прибутку. Крім зниження виторгу, на уповільнення швидкості обігу активів вплинуло збільшення валюти балансу, причиною якого може бути затоварення готовою продукцією.

Практичне заняття № 2. Інформаційна база економічної діагностики діяльності підприємства