Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
III. ПИТАННЯ ДО КОЛОКВІУМУ : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

III. ПИТАННЯ ДО КОЛОКВІУМУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

1.         Основні етапи аналізу економіко-фінансової діяльності підпри-

ємства за методикою фірми «АУРУМ».

2.         Основні показники платоспроможності за методикою «АУРУМ».

3.         Показники діагностики фінансової стійкості за моделлю «АУРУМ».

4.         Система показників комплексної діагностики підприємства

5.         Найбільш широко використовувані показники оцінки еконо-міко-фінансового стану.

6.         Оцінка фінансового стану підприємства: ліквідності, плато-спроможності, фінансової стійкості.

7.         Порядок формування фінансових результатів діяльності підприємства.

8.         Поняття фінансових результатів від різних видів діяльності.

9.         Аналіз формування й розподілу прибутку.

 

10.       Факторний аналіз валового прибутку.

11.       Класифікація видів рентабельності.

12.       Факторний аналіз рентабельності сукупного й власного капі-талу.

13.       Факторний аналіз рентабельності виробництва й рентабель-ності окремих видів продукції.

14.       Напрямки аналізу виробництва й реалізації продукції.

15.       Аналіз річних планів обсягу виробництва, база порівняння, основні розрахункові показники.

16.       Фактори, що впливають на обсяг виробництва продукції.

17.       Підходи до аналізу асортименту, сортності, ритмічності ви-робництва.

18.       Напрямки аналізу трудових ресурсів.

19.       Аналіз структури трудових ресурсів підприємства.

20.       Аналіз руху робочої сили.

21.       Аналіз рівня кваліфікації робітників.

22.       Аналіз продуктивності праці.

23.       Модель аналізу фонду оплати праці.

24.       Поняття абсолютної й відносної зміни фонду заробітної плати.

III. Питання до колоквіуму

25.       Визначення факторів, що впливають на змінний і постійний фонди заробітної плати.

26.       Аналіз динаміки й структури основних засобів.

27.       Аналіз руху й технічного стану основних засобів.

28.       Аналіз використання основних фондів.

29.       Факторний аналіз фондовіддачі.

30.       Напрямки аналізу собівартості продукції.

31.       Модель аналізу матеріальних витрат.

32.       Факторний аналіз матеріалоємності продукції.

33.       Аналіз загальної суми витрат на виробництво.

34.       Аналіз собівартості окремих видів продукції.

35.       Склад елементів витрат з конкретизацією кожного елемента.

36.       Перелік калькуляційних статей виробничої собівартості.

37.       Поняття виробничої собівартості й собівартості реалізованої продукції.

38.       Аналіз економічної й екологічної безпеки підприємства.

39.       Підходи до діагностики імовірності банкрутства.

40.       Інтегральні моделі оцінки імовірності банкрутства.