Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

магниевый скраб beletage

Сучасні умови господарювання формують високі вимоги до оцін-ки діяльності господарюючих суб’єктів. Особлива увага приділяєть-ся підприємству як первинній і провідній ланці економіки держави, оскільки саме тут створюються конкретні економічні блага, які ста-ють першоосновою національного багатства.

Немаловажну роль у забезпеченні ефективності діяльності під-приємства та стабільності його фінансово-економічного стану відігра-ють внутрішні фактори, а саме рівень і якість функціонування про-відних бізнес-процесів. Тривалий комерційний успіх підприємства визначається ефективним розподілом та використанням економічних ресурсів, тобто ефективність функціонування підприємства залежить від того, наскільки відповідають управлінські рішення стану ринково-го середовища, власного потенціалу і успішності його використання.

Базою для обґрунтування управлінських рішень виступає еконо-мічна діагностика. Під нею розуміють комплексну аналітичну оцінку всіх сфер діяльності підприємства та чинників макро- і мікросередо-вища з позицій досягнення максимально можливого економічного результату за рахунок оптимального і ефективного використання обмежених економічних ресурсів.

Економічна діагностика озброює фахівця методичними підхода-ми до оцінки результативності господарської діяльності і визначен-ня реального фінансово-економічного стану підприємства в цілому або окремих його аспектів. У підсумку на базі результатів діагности-ки розробляються рекомендації з удосконалення функціонування бізнес-процесів підприємства, стабілізації або поліпшення його фінан-сового стану.