Питання для обговорення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

1.         Поняття ліквідності підприємства і діагностика ліквідності його балансу.

2.         Система показників оцінки ліквідності підприємства.

3.         Оцінка платоспроможності й кредитоспроможності.

4.         Інтегральна оцінка платоспроможності підприємства за мето-дикою Credit-Men.

5.         Аналіз руху грошових коштів.

6.         Оцінка ділової активності підприємства.

7.         Внутрішні і зовнішні фактори банкрутства.

8.         Система критеріїв діагностики банкрутства підприємства.

9.         Методи оцінки імовірності банкрутства підприємства.

10.       Інтегральні моделі оцінки імовірності банкрутства підприємства.