Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Вихідні дані для факторного аналізу валового прибутку наведені у табл. 2.45.

Таблиця 2.45 Вихідні дані для факторного аналізу валового прибутку

 

Показники     План   Факт

Обсяг реалізації продукції, шт.         20000  16000

Ціна реалізації, грн    170      200

Собівартість виробу, грн     140      150

Визначимо суму валового прибутку. Планова сума валового прибутку:

ВПпл. = 20 000×(170 — 140) = 600 000 грн. Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу продукції при незмінних цінах і собівартості:

ВПум.1 = 16 000×(170 — 140) = 480 000 грн. Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу продукції за фактичними цінами при незмінній собівартості складатиме:

Економічна діагностика. Практикум

ВП „ = 16 000×(200 — 140) = 960 000 грн. Фактична сума валового прибутку:

ВП, = 16 000×(200 — 150) = 800 000 грн.

Визначимо вплив факторів:

—        вплив фізичного обсягу реалізації:

480 000 — 600 000 = -120 000 грн;

—        вплив цін:

960 000 — 480 000 = 480 000 грн;

—        вплив собівартості:

800 000 — 960 000 = -160 000 грн. Балансова перевірка:

-120 000 + 480 000 + (-160 000) = 200 000 грн.

Загальна сума валового прибутку збільшилася на 200 тис. грн, однак її зростання не можна вважати однозначно позитивним яви-щем, тому що воно пов’язане виключно із підвищенням цін на про-дукцію підприємства. Потрібно звернути увагу на те, що фізичний обсяг реалізації скоротився на 40 тис. виробів (на 20%), можливо, саме через підвищення цін і, як наслідок, зниження конкурентоспро-можності продукції за економічними параметрами. Таким чином, підприємство втрачає свої ринкові позиції, що в перспективі може призвести до погіршення фінансових результатів.

Проаналізуємо вплив факторів на зміну рентабельності продукції. Рентабельність продукції складатиме:

За планом:

„ 170-140 _. /0/

пл=Ш =

При фактичних цінах і незмінній собівартості:

 

Фактично:

 

D 200-140

л,„, =   = 48,9% .

УМ      14Q

 

D 200-150 QQQ0/

* =150 =         '

Розрахуємо вплив факторів на зміну рентабельності:

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

—        вплив зміни цін:

48,9 — 21,4 = 27,5%;

—        вплив зміни собівартості:

33,3 — 48,9 = –15,6%.

Рівень рентабельності продукції виріс на 11,9%, що обумовлено ціновим фактором.

Таким чином, у результаті факторного аналізу було встановлено, що збільшення суми валового прибутку і підвищення рентабельності продукції було викликано єдиним фактором — підвищенням цін, що дозволяє стверджувати про низьку «якість» прибутку.

Задача 7.2. Виконати факторний аналіз валового прибутку і рента-бельності за системою «директ-кастинг». Вихідні дані наведені у табл. 2.46.

Таблиця 2.46 Вихідні дані для факторного аналізу

 

Показники     План   Факт

Обсяг реалізації продукції, шт.         10000  9500

Ціна реалізації, грн    65        76

Собівартість виробу, грн     55        64

у тому числі питомі змінні витрати, грн    48        56

Загальна сума постійних витрат, тис. грн 70        76

Методичні вказівки

Методика аналізу валового прибутку за системою «директ-кас-тинг» дозволяє більш точно визначити вплив факторів на зміну суми прибутку, тому що вона враховує взаємозв’язок обсягу продажів, со-бівартості і прибутку. На зміну суми валового прибутку впливають такі фактори: обсяг реалізованої продукції, ціни, питомі змінні вит-рати і постійні витрати підприємства.

Сума валового прибутку визначається за формулою:

ВП = К× (Ц — V) — С,

де К — фізичний обсяг реалізованої продукції; Ц — ціна реалізації; V — питомі змінні витрати; С — загальна сума постійних витрат.

Економічна діагностика. Практикум

 

Планова сума валового прибутку складатиме:

ВП = К х(Ц — V ) — С .

Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу продукції при незмінних цінах і витратах:

ВП = К,х(Ц — V ) — С .

Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу продукції при зміні цін і збереженні рівня змінних і постійних витрат:

ВП = К,х(Ц, — V ) — С .

ум.2     ф          ф          пл        т

Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу продукції при зміні цін і питомих змінних витрат, але збереженні рівня постійних витрат:

ВП = К,х(Ц, — V.) — с .

ум.3     ф          ф          ф          т

Фактична сума валового прибутку:

ВП, = К,х(Ц, — V.) — с,.

ф          ф          ф          ф          ф

Вплив зміни факторів визначається у такий спосіб:

—        вплив фізичного обсягу реалізації: ВП — ВП ;

 ум.1    WV

—        вплив цін: ВП — ВП;

 ум.2    ум.1

—        вплив питомих перемінних витрат: ВП — ВП ;

 ум.3    ум.2

—        вплив постійних витрат: ВП, — ВП .

 ф         ум.3

Фактична сума валового прибутку:

ВП, = К,х(Ц, — V.) — С,.

Ф Ф Ф Ф Ф

Вплив зміни факторів визначається у такий спосіб:

—        вплив фізичного обсягу реалізації: ВП 1 — ВП ;

—        вплив цін: ВП — ВП;

 ум.2    ум.1

—        вплив питомих перемінних витрат: ВП — ВП ;

 ум.3    ум.2

—        вплив постійних витрат: ВП, — ВП .

 ф         ум.3

Факторна модель рентабельності продукції має вигляд:

„ Кх(Ц -V)-C

к =       .

KxV + С

Рентабельність продукції за планом:

R

 

пл        Kпл ×Vпл +Cпл

Рентабельність фактичного обсягу реалізованої продукції при незмінних цінах і витратах:

100

Knn*W„-v„)-cm

 

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

 

RUM.1 =

 

КфХ(Цщ-Уш)-Сг,

 

Рентабельність фактичного обсягу реалізованої продукції при зміні цін і збереженні рівня змінних і постійних витрат:

 

Rm.2=

 

КФх(Цл-Уш)-сп

KxV+C

 

Рентабельність фактичного обсягу продукції при зміні цін і пи-томих змінних витрат, але збереженні рівня постійних витрат:

 

R

ум.3

Кфх(Цф -Уф)-Сп

 

КфхУф+Сш Фактична рентабельність продукції:

Кф

КфХ(Дф-Уф)-сй

 

ІСхУ+С

 

Розрахунок впливу факторів:

R ;

R;

ум.2

—        вплив фізичного обсягу реалізації: Rум.1

—        вплив цін: Rум.2 — Rум.1;

—        вплив питомих змінних витрат: Rум.3

—        вплив постійних витрат: Rф — Rум.3.