Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА

МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов, В.С. Рижиков, О.К. Добикіна, С.В. Касьянюк

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА

Практикум

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

 

Київ — 2007

вищих навчальних закладів

 

УДК 65.012.12(075.8) ББК 65.053я73 Е 11

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист №14/18.2-2726 від 05.12.05)

Рецензенти: В.М. Ковальов — доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри «Економіка підприємства і менеджмент» Української інженерно-педагогічної академії; І.П. Булєєв — доктор екон. наук, професор, завідувач відділу Інституту еконо-міки промисловості НАН України;

А.Т. Чепелєв — канд. екон. наук, завідувач кафедри «Менеджмент» Крама-торського економіко-гуманітарного інституту.

Костенко Т.Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С., Добикіна О.К. Касьянюк С.В. Е11 Економічна діагностика. Практикум: — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 186 c.

ISBN 966-364-395-1

Навчальний посібник спрямовано на розширення аналітичних навичок студентів і засвоєння методики діагностики фінансово-економічного стану промислових підприємств. Наведений зміст лекційних і практичних занять з дисципліни «Економічна діагностика», методичні вказівки та приклади вико-нання практичних завдань.

Розроблений відповідно до нормативної програми дисципліни і призна-чений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Економіка підприєм-ства». Може бути використаний студентами інших економічних спеціальнос-тей і слухачами системи виробничо-економічного навчання кадрів.

ISBN 966-364-395-1

© ДДМА 2007

© Костенко Т.Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С.,

Добикіна О.К., Касьянюк С.В., 2007 © Центр учбової літератури, 2007