Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

1.         Немонетарні (нефінансові) активи — це:

а)         активи, що призначені для реалізації або споживання протя-

гом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати складання

балансу;

б)         активи, що з часом підлягають переоцінці;

в)         активи, що не підлягають переоцінці.

2.         До монетарних (фінансових) активів не відносяться:

а)         основні засоби;

б)         дебіторська заборгованість;

в)         короткострокові фінансові інвестиції;

г)         кошти;

д)         незавершене виробництво.

3.         Підприємство в умовах інфляції понесе втрати, якщо:

а)         фінансові активи перевищують зобов’язання;

б)         зобов’язання перевищують фінансові активи;

в)         фінансові активи перевищують нефінансові активи.

4.         Як уплине на обсяг незавершеного виробництва збільшення

тривалості виробничого циклу, якщо обсяг випуску продукції зали-

шиться незмінним:

а)         не вплине;

б)         обсяг незавершеного виробництва збільшиться;

в)         обсяг незавершеного виробництва зменшиться?

5.         Два підприємства на початок року мають однакову вартість

основних засобів. Підприємство А використовує прямолінійний ме-

тод нарахування амортизації, а підприємство Б — метод зменшення

залишкової вартості. Залишкова вартість основних фондів якого з

підприємств на кінець року буде нижче:

а) підприємства А;    б) підприємства Б?

6.         Як уплине на суму дебіторської заборгованості збільшення

тривалості кредитного періоду, якщо обсяг реалізованої продукції

залишиться незмінним:

а) не вплине;

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

б)         сума дебіторської заборгованості скоротиться;

в)         сума дебіторської заборгованості виросте?

7.         До причин збільшення суми дебіторської заборгованості відно-

сяться:

а)         збільшення обсягу реалізації продукції;

б)         збільшення тривалості кредитного періоду;

в)         погіршення платоспроможності покупців;

г)         усі відповіді правильні;

д)         усі відповіді помилкові.

8.         Протягом звітного року відбувається зростання цін на основні

матеріали. Як відіб’ється на вартості виробничих запасів перехід

підприємства з методу обліку запасів FIFO на метод LIFO:

а)         вартість запасів не зміниться;

б)         вартість запасів виросте;

в)         вартість запасів скоротиться?

9.         Як вплине на вартість запасів, собівартість продукції і прибу-

ток підприємства використання методу FIFO замість LIFO в умовах

зростання цін на основні матеріали:

а)         усі показники виростуть;

б)         усі показники скоротяться;

в)         виростуть прибуток і вартість запасів, собівартість продукції

скоротиться;

г)         скоротяться прибуток і вартість запасів, собівартість продукції

виросте;

д)         виростуть прибуток і собівартість продукції, вартість запасів

скоротиться?