Питання для обговорення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

1.         Інформаційна база даної оцінки.

2.         Групування активів підприємства (за тривалістю їхнього вико-ристання і характером участі у виробництві) і оцінка їхньої динаміки.

3.         Оцінка співвідношення немонетарних і монетарних активів.

4.         Аналіз структури необоротних і оборотних активів.

Економічна діагностика. Практикум