Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Література : Екологічне право : Бібліотека для студентів

Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

1. Про охорону навколишнього природного середови-ща: Закон України від 25 червня 1991 року //Відомості. -1991. - № 41. - Ст. 546 (з подальшими змінами і доповнен-нями).

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

2.         Основні напрями державної політики України в об-ласті охорони навколишнього природного середовища, ви-користання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки. Затверджені ухвалою Верховної Ради України №188/98 від 5 березня 1998 року // Відомості. - 1998. -№ 38-39. - Ст. 248.

3.         Перелік видів діяльності, які відносяться до приро-доохоронних заходів. Затверджений ухвалою Кабінету Міністрів України № 1147 від 17 вересня 1996 року //СП. -1996.-№ 18. -Ст. 506.

4.         Аграрне, земельне і екологічне право. Загальні час-тини навчальних курсів: Навчальний посібник / Під ред. проф. А.А. Погребного і доц. И.И. Каракаша. - X., 2000.

5.         Алексеев Г.С. Теория права. - М., 1993.

6.         Андрєйцев В. I. Екологічне право: Курс лекцій в схе-мах. - Донецьк, 1996.

7.         Бобильов Л.І., Балашенко З.А. Питання загальної те-орії екологічного права. - Мінськ, 1991.

8.         Бринчук М.М. Зкологическое право.- М., 1998.

9.         Дубовик О.Л. Зкологическое право: Учебник. - М., 2004.

10.       Екологічне право України (загальна частина): Навча-льній посібник. - X., 1995.

11.       Ерофеев Б.В. Зкологическое право. - М., 1992.

12.       Костицький В.В. Екологічне право України: деякі проблеми теорії та кодифікації // Право України. - 1998.

13.       Котюк В.О. Основи держави і права. - Донецьк, 1995.

14.       Петров В.В. Зкологическое право России. - М., 1995.

15.       Попов В.К. О понятиях зкологического права и пре-подавания его в вузах // Весник МГУ. Право, 1987.

16.       Хропанюк В.Н. Теория государства и права. - М., 1993.

17.       Шульга М.В. Актуальні правові проблеми земельних відносин у сучасних умовах. - X., 1998.

18.       Шемшученко Ю.С. Правові проблеми екології. - До-нецьк, 1981.

19.       Яковлев В.Н. Зкологическое право. - Кишинев, 1988.