Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

1.         Назвіть органи державного управління загальної компетенції. їх функції та повноваження.

2.         Які завдання покладаються на виконавчі органи місцевих рад?

3.         Перерахуйте органи державного управління спе-ціальної компетенції. Які повноваження має кожен з цих органів?

4.         Назвіть інші органи державного управління в га-лузі охорони навколишнього природного середовища.

5.         Що таке громадське управління в галузі охорони навколишнього природного середовища?