Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література : Екологічне право : Бібліотека для студентів

Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

магниевый скраб beletage

1.         Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки / У кн.: Екологічне право: Особлива частина: Повний акад. курс / Заред. В.І. Андрейцева. - К., 2001. - С. 10-112.

2.         Зкологическое право Украиньі: Курс лекций / Под ред. И.И. Каракаша. - Одесса, 2001. - С. 400 - 423.

3.         Шемшученко Ю.С. Конституционное право граждан Украиньі на безопасную окружающую среду // Весьі феми-дьі. - 1998. - № 4. - С. 3-5.

4.         Барбашова Н.В. Правове забезпечення екологічної безпеки в процесі господарської діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К., 1999. - C.18.

5.         Комарницький В.М. Удосконалення правового реґу-лювання безпечного використання генетично змінених ор-ганізмів // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України: Науково-теоретичний журнал. - 2004. - № 1. - С. 15-23.

6.         Крупка Ю.М. Відшкодування ядерної шкоди (міжна-родний і національний аспект). - К., 1999. - 200 с.

7.         Комарницький В.М. Правовий режим зон надзви-чайних екологічних ситуацій в Україні: Монографія. - Лу-ганськ.: РВВ ЛАВС, 2002. - 152 с.

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО