Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Екологічне право : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

магниевый скраб beletage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИI НАуКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ВНуТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКА АКАДЕМІЯ ВНуТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ10-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІУКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ інститут

НАЦЮНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНуТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Видання третє

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

 

9)

КИЇВ-2 Гриф надано

УДК 349.6 (075.8)     Міністерством освіти і науки України

ББК 67.99 (4 Укр.) 301 Я 73            (Лист№ 14/18.2-1413 від 21.06.2005 р.)

К 63

Відповідальний редактор: М.І. ЄРОФЕЄВ, кандидат юридичних наук, завідуючий відділом з аграрних і екологічних питань та природоко-ристування Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України

Рецензенти:

Н.Р. МАЛИШЕВА — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України, заслужений юрист України, головний науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корець-кого НАН України;

Б.Г. РОЗОВСЬКИЙ — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор з наукової роботи Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України

Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.

К 63 Екологічне право: Навчальний посібник. - 3-е вид.. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с. ISBN 966-364-178-9

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням програ-ми з екологічного права. До складу посібника ввійшло п'ять роз-цілів, у яких відображено основні положення, що стосуються предмета, методу, системи, джерела екологічного права, а також права власності на природні ресурси, права природокористу-вання, правового забезпечення екологічної безпеки, управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та від-повідальність за порушення екологічного законодавства.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних за-кладів, аспірантів, науково-педагогічних працівників.

УДК 349.6 (075.8)

ББК 67.99 (4 укр.) 301 я ISBN 966-364-178-9

© Комарницькии В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В., 2006 © Центр навчальної літератури, 2

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО