Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

1.         Дайте визначення поняттю природокористуван-ня. Хто є суб’єктами природокористування?

2.         Наведіть класифікації природокористування при-родних ресурсів.

3.         Загальне та спеціальне використання природних ресурсів. Ким воно здійснюється?