Запитання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

1.         Що таке управлінський документ?

2.         Які ознаки має сучасний управлінський документ?

3.         На які групи поділяються управлінські документи?

4.         Чим визначається юридична сила управлінського документа?

5.         На яких управлінських документах не ставиться гербова печатка?

6.         Яким внутрішнім документом установи визначається не-обхідність реєстрації управлінських документів?

7.         Які існують основні системи управлінських документів?

8.         Які основні правові та нормативно-розпорядчі акти визна-чають склад управлінських документів в установах країни?