Запитання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

1.         Яка роль документованої інформації в менеджменті?

2.         Які види управлінських рішень виділяються за змістовою ознакою?

3.         Які основні принципи функціонування інформації в ме-неджменті?

4.         Що включає документ як складова ресурсного потенціалу?

5.         Що таке діловодство?

6.         У чому сутність документаційного забезпечення менед-жменту?

7.         Яка відмінність між поняттями “діловодство” і “докумен-таційне забезпечення менеджменту”?