Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст : Документаційне забезпечення менеджменту : Бібліотека для студентів

Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

ПЕРЕДМОВА            3

РОЗДІЛ 1. ДОКУМЕНТ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ           10

1.1.Еволюція документа        10

1.2.      Документаційне забезпечення менеджменту        23

1.3.      Управлінський документ у сучасному менеджменті         34

РОЗДІЛ 2. УНІФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ ....45

2.1.      Напрями уніфікації управлінських документів        45

2.2.      Уніфікація управлінських документів за формальною ознакою  49

2.3.      Уніфікація управлінських документів за змістовою ознакою        57

2.4.      Основні принципи уніфікації і стандартизації управлінських документів          68

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧА

ДОКУМЕНТАЦІЯ     73

3.1.      Основні види організаційно-розпорядчої документації    73

3.2.      Проектування і виготовлення бланків організаційно-розпорядчих документів            101

3.3.Правила оформлення постійних

реквізитів організаційно-розпорядчих документів            112

3.4. Правила оформлення змінних реквізитів

організаційно-розпорядчих документів      118

РОЗДІЛ 4. ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ          163

4.1.      Правила оформлення службових листів     163

4.2.      Міжнародне листування       180

РОЗДІЛ 5. ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ І ЗАСОБИ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ      192

5.1.      Оформлення електронних документів        192

5.2.      Телекомунікаційні технології створення і передавання документів        209

ДОДАТОК 1

Тести для самоконтролю одержаних знань           230

ДОДАТОК 2

Ключ до тестових завдань  237

Зміст

ДОДАТОК 3

Таблиця самооцінки рівня знань     238

ДОДАТОК 4

Термінологічний словник

найбільш вживаних слів визначень і понять         239

БІБЛІОГРАФІЯ         252

Законодавчі та нормативні акти      252

Стандарти і класифікатори  253

Література       253

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Наталія Іванівна Гончарова

ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Редактор – Л.І. Єросова

Комп’ютерний набір і верстка – І.В. Марченко

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 25.10.05. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 17.

Видавництво “Центр навчальної літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002