Стандарти і класифікатори


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

15.       ДСТУ 3843-99. Державна уніфікована система документації. Основні по-ложення: – К.: Держстандарт України, 2000. – 7с.

16.       ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр– зразок. Вимоги до побудови. – К.: Держстандарт України, 2000. – 8с.

17.       ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – 33с.

18.       ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфіко-вана система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлен-ня документів. Видання офіційне. – К.: Держстандарт України, 2003. – 21с.

19.       Державний класифікатор управлінської документації. ДК 010-98. – К.: Держстандарт України, 1999.–50с.

20.       ISO 15489-2001. “Information and documentation/ Records management”.