Запитання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

1.         Які технічні засоби відносять до сучасних інформаційних технологій?

2.         Що таке електронна пошта?

3.         Назвіть основні категорії телеграм.

4.         Які реквізити оформлюють на бланку теоеграм?

5.         Назвіть особливості оформлення міжнародних телеграм.

6.         Що таке факсимільний зв’язок?

7.         Чим розрізняються телеграма і телефонограма?

230