Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Використовуються також стійкі скорочення та абревіатури: : Документаційне забезпечення менеджменту : Бібліотека для студентів

Використовуються також стійкі скорочення та абревіатури:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

 

Information      (інформація)   INFO

From    (від)     FM

Maximum         (максимум)    MAX

Message          (повідомлення)         MSG

Number           (номер)           NO

Regarding        (відносно)      RE

Velocity           (швидкість)    VEL

B/L      - коносамент

L/C      - акредитив   

MNS   - хвилини     

MOM  - чекайте       

NC      - немає зв’язку         

OCC   - абонент зайнятий 

OK      - згодні          

PPP     - документ    

R         - одержано    

SVP     - будь-ласка  

TPR     - телепринтер          

WRV   - Хто тут?      

XXXXX          - помилка      

Виправлення вносяться в текст телеграми за допомогою знаків “Х” або “Е”. Для виділення абзаців і при переліку фактів використовуються позначення ААА (по-перше), ВВВ (по-друге), ССС (по-третє) і т.д. З метою однозначного тлума-чення слова “І” – (я) і цифри “1” використовуються: для по-значення займенника першої особи “я” – “EYE”; для позна-чення “1” – “1”[48].

До недавнього часу телексний зв’язок був одним із швидк-існих засобів передачі інформації. Але він потребує наявності відповідного обладнання, спеціально підготовлених операторів

Н.І. Гончарова «Документаційне забезпечення менеджменту»

як з боку адресанта (відправника), так і з боку адресата (одер-жувача). Сучасні технології в галузі телекомунікаційного зв’яз-ку поступово витісняють застарілу техніку, і тому, на протива-гу телексу і телеграфу, в сучасному менеджменті все частіше використовуються електронна пошта або факсимільний зв’язок.

Факсимільний зв’язок забезпечує передачу інформації з паперового носія та її прийом у вигляді копії-факсиміле, яку на-зивають факсом або телефаксом. Передачі підлягають уп-равлінські документи, складені і оформлені відповідно до ви-мог діючих стандартів на документацію та нормативних актів виконавчих органів вищого рівня управління. Документи (фак-си), надіслані з дотриманням відповідних ділових процедур, мають юридичну силу оригіналу. Таким чином, факс-копія має очевидні переваги перед ксерокопією, яка потребує додатково-го завірення для надання їй статусу оригіналу.