Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.2. Міжнародне листування : Документаційне забезпечення менеджменту : Бібліотека для студентів

4.2. Міжнародне листування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Міжнародне листування – уніфікований засіб ділового спілкування, поширений в усіх країнах світу. Основною мовою міжнародного ділового листування є англійська, але економічні стосунки на пострадянському просторі сформували унікальний регіон у міжнародних відносинах, де засобом міжнародного спілкування майже для 20 країн виступає російська мова. З метою підтримання ділового партнерства з країнами далекого і близького зарубіжжя використовуються бланки листів, що містять постійну інформацію українською та іноземною мова-ми. Якщо партнерське коло установи або фірми не виходить за межі пострадянських країн, то вміщена на бланку інформація дублюється державною і російською мовами. Якщо ж листуван-ня передбачає спілкування з іншими країнами світу, то бланк оформляється державною і англійською мовами, відповідно до вимог міжнародних правил і стандартів. У результаті сумісних зусиль міжнародних організацій більшість елементів ділових листів стандартизовані або уніфіковані. Однак залишаються деякі розбіжності щодо оформлення службових листів у нашій країні і в інших країнах світу (Приклад 21). Перш за все до них можна віднести правила оформлення бланка листа; визначен-ня обов’язкового переліку, місця розташування реквізитів і правил їх оформлення.

Відповідно до світової практики службові листи обов’язково оформляються на бланках. Вимоги до проектування і розробки бланків документів, що використовуються в менеджменті, вста-новлені єдиними міжнародними стандартами ISO 8439-90 “Роз-робка бланків”. Основні положення і ISO 3535-21977 “Фрмуляр-зразок і конструкційна сітка”. Формат паперів для виготовлення бланків обирається відповідно до стандартів ISO 216-1975 “Папір письмовий і деякі види друкарської продукції. Споживчі форми рядів А і В” та ISO 353-1975 “Ділова документація і деякі види бланків. Спосіб відображення розмірів”.

Бланки торговельної (комерційної) документації виготовля-ються відповідно до ISO 6422-1985 “Типові бланки для торго-Розділ 4. Ділове листування

вої документації”. Вимоги до оформлення комерційного лис-тування викладені в частині 2 “Конвенції ООН про договори міжна-родної купівлі-продажу товарів”, прийнятій 11 квітня 1980 р. на VI спеціалізованій сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Відповідно до ISO 216-1975 система форматів паперу бу-дується так, щоб кожний наступний формат зменшувався удвічі порівняно з попереднім. Літери А і В вказують ряд фор-матів, а цифри - кількість виконаних поділів, починаючи з “О” формату. Так, наприклад, формат А4 відповідає формату А0, поділеному на чотири частини.

Формати ряду В встановлюють специфічні формати па-перу, які використовуються для не поширених у загально-му менеджменті видів документів - статистичних, розра-хункових тощо.

Встановлені формати паперу визначають загальну площу документа. Однак у практиці створення управлінських доку-ментів ця загальна площа документа поділяється на текстову і технічну частини (береги).

Текстова частина (image area) - це певна площа документа, що містить інформацію, яка може використовуватися, зберіга-тись або передаватись іншими словами, на ній розміщуються майже всі реквізити документа. Береги (margin) - технічна ча-стина загальної площі документа, що являють собою простір між крайкою паперу і текстовою частиною.

Міжнародним стандартом встановлено такі розміри берегів і текстової частини ділових листів:

♦          лівий берег - 20 ± 1,0мм;

♦          верхній берег - 10 ± 1 мм;

♦          текстова частина для формату А4 - 183х280мм;

♦          текстова частина для формату А5 - 183х131. Виходячи з ци