Запитання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

1.         В яких управлінських ситуаціях оформлюють службові листи?

2.         Розкрийте сутність “правила чотирьох слів”.

3.         Якими бувають службові листи за способами передачі інформації?

4.         Якими бувають службові листи за змістом?

5.         Якими бувають службові листи за формально-діловодною ознакою?

6.         Якими бувають форми відображення емблеми (логотипу) на бланку листа?

7.         Назвіть основні складові тексту службового листа.

8.         Сформулюйте основні правила оформлення службових листів.

Н.І. Гончарова «Документаційне забезпечення менеджменту»