Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c05537fc5264e390d0e8c831777afd75, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.4. Правила оформлення змінних реквізитів організаційно-розпорядчих документів : Документаційне забезпечення менеджменту : Бібліотека для студентів

3.4. Правила оформлення змінних реквізитів організаційно-розпорядчих документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Оформлення змінних реквізитів вимагає оперативного здійснення заходів для забезпечення чіткого документування прийнятого управлінського рішення. Така оперативність дося-гається шляхом спрощення процесу підготовки документів, прискорення їх проходження і виконання, а також створення умов для їх подальшого використання і зберігання. Виконання цього завдання вимагає дотримання ряду обов’язкових вимог:

♦          використання бланків із фіксованою постійною інформаціею про установу;

♦          грамотного викладу тексту документа;

♦          формулювання стислого змісту - “заголовка до тексту”, який дае уявлення про його призначення, важливість, тер-міновість і навіть цінність;

♦          точне адресування, що забезпечуе можливість виконання документа. Ця вимога поширюеться і на резолюцію, в якій виконавець повинен бути конкретно визначений;

♦          наявність спеціальних позначень - індексу, відмітки про над-ходження, відмітки про наявність додатків, зазначення прізвища виконавця і номера його телефону, грифів затверд-ження, погодження, обмеження доступу до документа тощо.

Розділ 3. Організаційно-розпорядча документація

З метою вдосконалення процесу створення і оформлення організаційно-розпорядчої документації розроблено комплекс правил і вимог, викладених у ДСТУ 4163 “Державна уніфіко-вана система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання доку-ментів» [18] та «Методичних рекомендаціях щодо застосування ДСТУ 4163-2003 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів” (Держко-мархів України, 2004) [40].

Зупинимось на основних правилах оформлення змінних реквізитів організаційно-розпорядчих документів.

Дата документа (реквізит 10) є обов’язковим елементом засвідчення або фіксування фактів і подій у процесі їх докумен-тування. Дата пов’язує документ із певним відрізком часу, виз-начаючи початок або завершення дії, вказуючи на час прийнят-тя або виконання рішення.

Реквізит “дата” проставляється нижче назви документа, поряд із реєстраційним індексом, у спеціально відведеному місці (обмежувальної риски для дати). Дата вказується арабсь-кими цифрами і розміщується в один рядок у такій послідов-ності: число, місяць, рік (наприклад: 24.01.2004 або: 24.01.04). Припускається зазначення дати у зворотному порядку: 2004.02.04. У нормативно-правових актах і фінансових доку-ментах використовується словесно-цифровий спосіб оформ-лення дати (наприклад: 15 травня 2004 р.).

Дата проставляється особами, що підписують або затверд-жують документ, одночасно з його підписанням або затверджен-ням. Так, наприклад, лист, наказ датуються днем їх підписан-ня, а інструкція, план – днем їх затвердження. Однак деякі документи (зокрема, акти, протоколи) датуються не днем їх підписання, а часом проведення заходів, зафіксованих цими до-кументами. Якщо такий захід триває кілька днів, то на документі вказуються дати його початку і закінчення через дефіс (наприк-лад: 03.07.2004 – 06.07.2004).

Н.І. Гончарова «Документаційне забезпечення менеджменту»

Датою документа також може бути день його прийняття або реєстрації. Так, спільні постанови, рішення директивних органів,