Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Документаційне забезпечення менеджменту : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Н.І. Гончарова

Документаційне забезпечення менеджменту

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

 

Киів – 2006

вищих навчальних закладів

 

УДК 005.3/651(075.8) ББК 65.050.2я 73+65.290.2я73 Г 65

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2-1651 від 12.07.2005 р.)

Рецензенти:

В.І.Куценко – завідувач відділу дослідження проблем розвитку і розміщення галузей і соціальної сфери РВПС України НАН України, доктор економічних наук, професор;

О.В. Ареф’єва – завідувач кафедри економіки Європейського уні-верситету, доктор економічних наук, професор.

Гончарова Н.І. Г 65 Документаційне забезпечення менеджменту: Навчальний по-сібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. –260 с.

ISBN 966-364-180-0

Ділові стосунки сучасних управлінських структур передбачають багатоас-пектні відношення, пов’язані з одержанням, переробкою, обміном і зберіганням документів. Посібник містить теоретично обгрунтовані визначення, правила і вимоги щодо документаційного забезпечення менеджменту. Використаний істо-рико-джерелознавчий матеріал дозволяє послідовно поглиблювати знання сту-дентів з метою сприйняття сучасних процесів у їх взаємозв’язку.

Розглянуті питання уніфікації управлінських документів включають ме-тодику застосування державного стандарту на організаційно-розпорядчу доку-ментацію.

Сучасна освіта вищої школи базується на самостійній роботі студентів різних форм навчання, з цією метою автором розроблена система тестів і самооцінки рівня знань.

Посібник може бути корисним не тільки для студентів фахових менед-жерських спеціальностей, а й для професійної діяльності підприємців, бізнес-менів, менеджерів, фахівців органів державного управління і громадських об-’єднань, а також викладачів, аспірантів економічних вузів.

ISBN 966-364-180-0 © В.І. Гончарова, 2006.

© Центр навчальної літератури, 2006.