Запитання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

1.         Назвіть основні принципи уніфікації і стандартизації уп-равлінських документів.

2.         Який документ містить відомості про уніфіковані систе-ми управлінської документації?

3.         Які показники включає економічна доцільність уніфікації управлінських документів?