Запитання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

1.         Що розуміють під уніфікацією документів за змістовою ознакою?

2.         Поясніть структуру кодової позначки уніфікованої фор-ми документа.

3.         Що таке уніфікована система документації?

4.         Назвіть основні підсистеми Уніфікованої системи орган-ізаційно-розпорядчої документації.

Н.І. Гончарова «Документаційне забезпечення менеджменту»

5.         Що таке реквізит документа.

6.         Що таке формуляр-зразок