Запитання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

1.         Що розуміють під уніфікацією документів за формальною ознакою?

2.         Що таке анкета?

3.         Що таке таблиця?

4.         Що таке лінійна структура побудови уніфікованої форми документа?

5.         Що таке деревовидна структура побудови уніфікованої форми документа?

6.         Що таке матрична структура побудови уніфікованої фор-ми документа?

Розділ 2. Уніфікація управлінських документів