Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Практичні завдання : Ціноутворення : Бібліотека для студентів

Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

До теми 1 Задача 1

Визначте, подорожчав чи ні 1 л палива у 2005 р. порівняно з ціною базового року за такими даними: індекс споживчих цін базовий – 125. індекс споживчих цін і-того року – 205. діюча ціна і-того року (грн) – 3. діюча ціна базового року (грн) – 2.

До теми 2 Задача 2

Структура собівартості за статтями калькуляції виходячи з розрахунку 1000 одиниць продукції має вигляд:

1)         сировина і основні матеріали – 3000 грн;

2)         паливо і електроенергія – 1500 грн;

3)         оплата праці основних виробничих працівників – 2000 грн;

4)         нарахування на оплату праці – 40% до оплати праці основ-них працівників виробництва;

5)         загальновиробничі витрати – 10% до оплати праці основ-них працівників виробництва;

6)         загальногосподарські витрати – 20% до оплати праці ос-новних працівників виробництва;

7)         витрати на транспортування – 5% до виробничої собівар-тості.

Визначте:

1)         прибуток від продажу одиниці виробу, якщо норма прибутку становить 15%;

2)         рівень ціни виробника за одиницю вироба.

Задача 3

Визначте повну структуру роздрібної ціни та інші елементи ціни за даними:

собівартість (тис. грн) – 405;

вільна відпускна ціна з ПДВ (тис. грн) – 700;

«Ціноутворення»

посередницька націнка (%) – 15; торговельна націнка (%) – 25; ПДВ (%) – 20; Акциз (%) – 15.

Задача 4

Визначте, яку частку може мати торгова надбавка, якщо гра-нична торговельна знижка відома. Торгова знижка – 15%.

До теми 3 Задача 5

1.         Визначте рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу,

якщо функція попиту на даний товар

Qп =7– Ц; Qпр= –5+2Ц,

де Qп і Qпр – відповідно обсяг попиту і пропозиції в тис. шт. за рік;

Ц – ціна, грн.

2.         Передбачається, що на товар установлена фіксована ціна на

рівні 30 тис. грн за одиницю. Визначте обсяг продажу і обсяг

незадоволеного попиту, якщо:

Qп=7–Ц; Qпр= –5+2Ц.

До теми 4 Задача 6

1. Визначте коефіцієнт прямої еластичності попиту по ціні за такими даними: ціна 1 (грн) – 40; ціна 2 (грн) – 50; обсяг поптиу 1 (шт.) – 6; обсяг попиту 2 (шт.) – 8.

Розділ ІV. Практикум

2. Визначте коефіцієнт еластичності попиту по прибутку за такими даними:

прибуток 1 (тис. грн) –2000; прибуток 2 (тис. грн) – 3000; обсяг попиту 1 (шт.) – 60; обсяг попиту2 (шт.) – 80.

До теми 5 Задача 7

Визначте прибуток споживача і напишіть рівняння бюджетної лінії.

Є два продукти: Х – один продукт, У – другий продукт. Ціна першого продукту Рх –12 грн. Знайдіть ціну другого, продукту Р , прибуток споживача (I) і рівняння бюджетної лінії.

 

Y 4

15

 

10

 

X

 

На ординатах зазначе-на кількість кожного з двох товарів, які може ку-пити споживач на свій прибуток.

 

До теми 14 Задача 8

Фірма випускає 5 видів продукції. Обсяг випуску, ціни і змінні витрати за видах продукції А–Д наведені в табл. 1 відповідно до варіантів. Сума постійних витрат фірми становить 41 400 грн. Розрахуйте прибуток на базі: а) повної собівартості; б) скороче-ної собівартості. Зробіть висновок про доцільність (прибутковість) асортименту продукції, що випускається.

«Ціноутворення»

Таблиця 1

Вихідні дані

 

Показник        A         Б          В         г          Д

Обсяг, шт.      300      200      400      250      550

Ціна, грн        150      160      115      195      160

Змінні витрати на весь обсяг випуску, грн            30 000 24 000 36 000 40 000 77 000

Задача 9

Розповсюджувач двох фільмів діє на ринку, де ці фільми ко-ристуються попитом з боку двох кінотеатрів – «Метеор» та «Зірка» (дані наведені в табл. 2).

Таблиця 2

Максімальні ціни, які згодні заплатити кінотеатри, тис. грн

 

Фільм  Кінотеатр

            “Метеор"        "Зірка"

A         12        18

Б          25        10

Разом  37        28

Результати розрахунків регресивної залежності цін від вибраних показників якості паперу для друку являють собою таке рівняня:

Р=–48,5+0,37Х1+0,67Х2,

де Х1 – густина 1 м2;

Х2 – білизна, %.

Розрахуйте ціну на новий папір за такими даними:

густина на 1 м2 –110 г;

білизна – 80%.

Розділ ІV. Практикум

Задача 11

Визначте ціну нового виробу за такими даними: базова ціна виробу (грн) – 100; головний параметр базового виробу (кВт) – 500; головний параметр нового виробу (кВт) – 50; коефіцієнт гальмування – 10%.

 

125

 

«Ціноутворення»