Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ ІV. Практикум Тести по курсу : Ціноутворення : Бібліотека для студентів

Розділ ІV. Практикум Тести по курсу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

Загрузка...

1.         Місце і роль оптових цін у ціноутворенні:

-          проміжні;

-          невід’ємна частина структури ціноутворення;

-          основна ланка ціноутворення;

-          другорядні.

2.         Цінова дискримінація цін і її вплив на процес ціноутворення:

-          позитивні;

-          невід’ємна частина ринкової економіки;

-          сприяє стабілізації цін;

-          регулює кількість товару на ринку.

3.         Вплив інфляції на природу цін:

-          дестабілізує рівновагу цін;

-          створює соціально-економічну напругу на ринку товарів і послуг;

-          сприяє насиченню ринку товарами;

-          позбавляє ціну ринкового регулювання.

4.         Економічне значення дотацїї в ціноутворенні:

-          регулює процес ціноутворення;

-          знімає соціально-економічне напруження на ринку товарів і послуг;

-          сприяє зростанню насиченості ринку товарами;

-          робить економічно невигідним виробництво дотуючи то-варів.

5.         Місце і роль роздрібних цін у ціноутворенні:

-          економічний орієнтир при виробництві товарів і послуг;

-          виявляє різницю між необхідністю і корисністю;

-          створює рівновагу попиту і пропозиції.

6.         Маркетингова стратегія цін:

-          конкретно орієнтована;

-          ринково-обгрунтований попит і пропозиція;

-          враховує особливість ринкової економіки;

-          впливає на зниження попиту і пропозиції.

«Ціноутворення»

7.         Місце і роль порівняльних цін у ціноутворенні:

-          впливає на очікуваний рівень прибутки;

-          діє в період інфляції;

-          постійний економічний орієнтир при визначенні рівня цін;

-          кількісний показник при розрахунку цін.

8.         Коригування цін на ринку:

-          економічна необхідність;

-          випадковий елемент нестабільного виробництва;

-          практика світової ринкової економіки;

-          еластичність ціноутворення.

9.         Верхня і нижня межі в становленні ринкових цін:

-          визначається виходячи з особливостей виробництва;

-          продиктована ринковими умовами;

-          сприяє маневруванню ціною в конкретній ситуації;

-          визначає економічні межі попиту і пропозиції.

10.       Виявити різницю між формуванням цін на товари і послуги

-          відсутність витрат на матеріали;

-          немає різниці;

-          виробництво товарів більш економічно трудомістке;

-          при формуванні цін на послуги враховується тільки ринок послуг.

11.       Призначення ціни та її функції в риночній економіці:

-          регулює попит і пропозицію;

-          сприяє розвитку конкуренції;

-          спрямована на підвищення якості товарів і послуг;

-          впливає на скорочення споживчого ринку.

12.       Вплив конкуренції на рівень цін:

-          знижує ціни на ринку;

-          сприяє просуванню нових товарів на ринку;

-          вирівнює попит і пропозицію;

-          дестабілізує ринок.

13.       Процес формування цін:

-          встановлює всі витрати при просуванні товару до споживача;

Розділ ІV. Практикум

-          в основі процесу лежить собівартість виробництва товарів або послуг;

-          орієнтований на можливу конкурентність на ринку;

-          враховує можливість прояву форм банкрутства під-приємств.

14.       Роздрібні ціни і процес реалізації товарів і послуг:

-          остаточна стадія ціноутворення;

-          процес реалізації – об’єкт еластичності цін;

-          збалансованість попиту і пропозиції;

-          остаточний економічний елемент ціноутворення.

15.       Вплив витрат виробництва на формування цін:

-          основоположний;

-          сприяє на початковій стадії закладенню ефекту очікуваного прибутку;

-          неістотний, не виключає коригування ціни;

-          визначає ринкову стійкість товару.

16.       Взаємозв’язок оптових цін і вартісних показників про-

дукції:

-          оптові ціни враховують усі стадії ціноутворення;

-          оптові ціни враховують тільки витрати на виробництво про-дукції;

-          оптові ціни лежать в основі роздрібних цін;

-          оптові ціни враховують не тільки вартісні показники про-дукції, й торгові надбавки.

17.       Сформулювати основні особливості визначення цін:

-          на підставі витрат на виробництво;

-          на підставі ринкового конкурентного середовища;

-          на підставі попиту і пропозиції;

-          на підставі монополізації ринку.

18.       Визначення місця ціни та її функції в ринковій економіці:

-          регульованість ціни в ринковій економіці, основа стабіль-ності ринку;

-          ціна є елементом збалансованості попиту і пропозиції;

-          основна функція ціни – насичення ринку товарами і послугами;

«Ціноутворення»

-          послідовне просування до дестабілізації ринку.

19.       Сутність цінової політики:

-          здатність розвитку ринкових відносин;

-          здатність розвитку виробничих відносин і технічного про-гресу;

-          здатність виявлення фінансових можливостей конкурентів;

-          здатність враховувати цінову конкуренцію.

20.       Що визначає масштаб цін?

-          співвідношення цін на ринку видів продукції;

-          орієнтує на рівень очікуваного прибутку;

-          виявляє очікуваний рівень витрат;

-          дає економічне уявлення про місце в ринковій структурі.

21.       Особливості цін на нові товари і послуги:

-          враховуються витрати на нові розроблення;

-          враховуються витрати на просування нового товару на ринку;

-          враховуються витрати на нове технологічне устаткування.

22.       Основи цінової стратегії підприємств і організацій:

-          на впровадження нових технологій;

-          на визначення ринкового сегмента реалізації товару;

-          на відсутність монополії на ринку.

23.       Особливості цін на серійні товари:

-          зниження витрат при виробництві;

-          стабільна технологія виробництва;

-          відсутність конкурентів на ринку;

-          стабільність витрат при використовуванні технологічного устаткування.

24.       Умови і причини, які впливають на рівень надбавок або

зниження цін:

-          соціально-економічний стан економіки;

-          рівень попиту і пропозиції;

-          наявність конкурентів на ринку;

-          стан ринкової інфраструктури.

Розділ ІV. Практикум

25.       Визначення соціально-економічної природи цін:

-          залежить від рівня матеріального стану споживачів;

-          залежить від економічної стабільності економіки в цілому;

-          залежить від зовнішньоекономічних зв’язків;

-          залежить від рівня суспільно-необхідних витрат.

26.       Обгрунтувати необхідність дотації ціноутворення:

-          соціально-економічна стабільність у суспільстві;

-          сприяє розвитку виробництва товарів першої необхідності;

-          здатність до повного насичення ринку;

-          зниження конкурентоспроможності.

27.       Економічна сутність категорії «ціна»:

-          у збалансованості понять «товар» і «ціна»;

-          найповніше кількісне вираження вартості товару;

-          у насиченні ринку товаром;

-          полягає в повному визначенні суспільно-необхідних витрат.

28.       Вплив ринкових відносин на формування цін:

-          позитивний;

-          сприяє просуванню якісно нових товарів;

-          регулює споживацькі можливості;

-          виключає можливість конкуренції.

29.       Роль і місце соціально-необхідних витрат у ціноутворенні:

-          у насиченні товарами першої необхідності;

-          у формуванні політики дотації;

-          у забезпеченні ринкової стабільності;

-          у зниженні цін.

30.       Еластичність попиту і пропозиції включає:

-          залежність обсягу виручки від еластичності попиту на ринку;

-          еластичність попиту по прибутку і чинники, що її визначають;

-          еластичність монополізації ринку;

-          еластичність цінових очікувань.

31.       Економічна сутність категорії «стабільність»:

-          сукупність усіх суспільно необхідних витрат;

-          можливість визначення конкретного рівня очікуваного при-бутку;

«Ціноутворення»

-          визначення реальних можливостей повної реалізації про-дукції;

-          раціональне використовування всіх видів ресурсів для ви-робництва даного виду продукції.

32.       Вплив конкуренції на рівень цін:

-          створює оптимальні умови для збалансованості цін на ринку;

-          виключає можливість поширення неякісної продукції;

-          позбавляє можливості виробляти нові товари;

-          визначає нижню межу ціни.

33.       Структура відпускної і роздрібної ціни:

-          роздрібна ціна включає всі складові відпускної ціни;

-          структура відпускної ціни первинна при визначенні роздрі-бної ціни;

-          роздрібна ціна включена у відпускну ціну;

-          структура відпускної і роздрібної ціни включає витрати на виробництво.

34.       Державне регулювання ціни:

-          включає податки, дотації, фіксовані ціни;

-          державне регулювання здійснюється законодавчими актами;

-          державне регулювання здійснюється на користь суспільства;

-          визначає стабільність економіки.

35.       Ціна і корисність:

-          кількісна і порядкова, гранична і загальна;

-          споживчий оптимум і кількісне вимірювання корисності;

-          корисність знижує загальний рівень цін;

-          ціна знаходиться у прямій залежності від корисності.

У даному навчальному посібнику розглянуто двадцять три теми. Більшість із них передбачена для теоретичного вивчення. Але окремі теми потребують додаткового практичного опрацю-вання, до цих тем пропонуються задачі.

Розділ ІV. Практикум