Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 19 19.1. Поняття про цінову стратегію фірми : Ціноутворення : Бібліотека для студентів

Тема 19 19.1. Поняття про цінову стратегію фірми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Цінові стратегії фірми – це визначення (вибір) фірмою з усіх можливих напрямів дій в галузі ціноутворення головної, що забез-печує досягнення поставленої мети в кожному конкретному місці і в конкретний часовий відрізок. Наприклад, якщо фірма поста-вила мету – відбити бажання у конкурентів створювати подібний новий товар, і умови виробництва її товару дають змогу це зро-бити, то вона скористається стратегією щодо низьких цін. Цінові стратегії не є одноразовою дією, треба постійно перевіряти їх ефективність і за необхідності переглядати їх. Цінові стратегії є невід’ємною частиною стратегій у сфері розроблення товару, його якості, поширення і просування. Це випливає з того, що всі еле-менти комплексу маркетингу пов’язані між собою. Цінові стратегії не є засобом досягнення тільки якоїсь визначеної мети фірми. Вони слугують інструментом досягнення різних цілей, сформуль-ованих фірмою в кожному конкретному випадку. Правильно об-рана цінова стратегія є однією з гарантій успіху фірми на ринку. Цілі фірми різноманітні і залежать від тимчасових завдань та по-ложення на ринку. До них можна віднести: одержання задовіль-ного прибутку (наприклад, середньої норми прибутку); одержан-ня надприбутку шляхом “зняття вершків” з ринку; компенсація всіх витрат, що зазнала фірма; проникнення на ринок; витиснення конкурентів; збереження або збільшення своєї частки ринку; про-сування на ринок усіх товарів, виготовлених фірмою; забезпечен-ня життєздатності фірми на даному етапі; завоювання лідерства за показниками якості товарів та ін.

Керівництво фірми може визначити одночасно декілька пріо-ритетів, наприклад, щорічне збільшення обсягу збуту на 5%, збе-реження цін на рівні конкурентів і одержання 20% віддачі від кап-італовкладень. Фірма може встановити чіткі коротко- і довгострокові цілі. Наприклад, у короткому періоді фірма може прагнути до високої частки прибутку від нових товарів, у довгос-троковому періоді ця частка може упасти для протидії потенцій-ним конкурентам.

Розділ ІІІ. Цінові стратегії