Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
17.4. Вплив зміни поточних цін на прибуток : Ціноутворення : Бібліотека для студентів

17.4. Вплив зміни поточних цін на прибуток


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

Загрузка...

Вплив зміни цін на прибуток в узагальненому вигляді пред-ставлений у табл. 17.1.

Таблиця 17.1

Вплив зміни цін на прибуток

 

При-буток      Якщо ціни підвищуються     Якщо ціни знижуються

Прибуток

збільшу-

ється   1. Попередньо ціна була нижчою від тієї, яку покупці готові заплатити           1.БІЛЬШНИЗЬКІЦІНИ

призведуть до розширення ємності ринку швидше, ніж падає прибуток, - ринок чутливий до цін

 

            2.3амовлень на товар у фірми більше, ніж вона може виробити          

 

            3. Ринок нечутливий до цін            2. Попередньо ціна на товар була знижена виробником

            4. Більш високі ціни роблять товар більш привабливим для покупців  3.Бшрати виробницгва одиниці продущії зменшуюгься швидше, ніж надходжеішя від реалізацй'продущІЇ

82

 

Розділ ІІ. Цінова політика

Продовження табл.

 

При-буток      Якщо ціни підвищуються     Якщо ціни знижуються

            5. Відбувається швидке розширення ємності ринку         4. Більш низькі ціни сприяюгь швщцшому виходу на нові ринки

 

            6. Сигнал конкурентам підняти ціни у галузі. Короткострокове зниження прибутку 5. Вихід з ринку деяких конкурентів

Прибуток

зменшу-

ється   1. Збільшення цін не компенсує збільшення витрат (звичайна інфляція)          1. Відповідне зниження цін конкурентами (встановлення більш низьких цін у галузі) та відсугаість нових покупців

 

            2. Спочатку ціна була "правильною" -продажі зменшуються швидше, ніж збільшуються прибутки від реалізації одиниці продукції (еластичний ринок) 2. Спочатку ціни були "правильними" - після зміни цін продажі не зросли (нееластичний ринок)

З.Залишенняринку

 

                        4. Ціни були зменшені ВИЮІЮЧНО з метою збільшення частки продаж фірминаринку

                        5. Запобігання впровадженню на ринок нових конкурентів

 

           

            6. Ринок нечутливий до більш низьких цін, і обсяг продажу залишається порівняно постійним

Вибір моменту зниження ціни обумовлюється темпами зни-ження витрат, зміною цін конкурентами, положенням із запасами сировини і матеріалів, можливістю взагалі виконати отримані за-мовлення за новими цінами (рис. 17.1).

00

 

Знизити ціну до рівня ціни конкурента

Чи знизив конкурент ціну?

І/ Так

Чи може це зниження цін мати значний вплив на наш продаж? jf Так

Чи слід чекати, що це буде постійне зниження? jf Так

Чи є яка-небудь альтернатива зниженню нашої ціни?

 

Hi

 

Підтримувати ціну на колишньому рівні. Спостерігати за цінами конкурентів

Hi

Hi

Hi

Так

Чи не пошкодить зниження нашої ціни ринковій репутації нашого продукту?

 

На 0,5-2,0%

 

Hi

 

Ha 2,1-4,0%

 

Hi

 

Ha 4,1-6,0%

 

Hi

 

Більше ніж на 6,0%

 

Чи була реакція нефіксованою?

jf Так

Тимчасово ввести продаж „cents-off", щоб зменшити вплив зниження ціни конкурента

I

 

Так

Запропонуй саморегулюючу премію

I

 

Да

Збільшити

витрати на рекламу

 

Так

Чи є продукт важливим

щодо прибутку, щоб

змінити упаковку чи рекламу

Так

Так

 

Hi

Hi (обмірковуй нові ідеї)

 

Hi

Hi (повернись на початок S)

 

Розпочни нову рекламну кампанію з продуктом в оновленій упаковці

 

Обміркуй

зниження

якості продукту

 

Рис. 17.1 Програма приняття рішень фірмою в ситуації зміни цін конкурентом

 

            Розділ ІІ. Цінова політика   

Якщо фірма повідомляє зміну цін, необхідно:

♦          правильно і точно порівняти стару і нову ціни;

♦          якщо можливо, повідомлення про підвищення ціни допов-нити інформацією про інші маркетингові заходи, щоб по-слабити можливу негативну реакцію покупців;

♦          торкнутися питання про можливі витрати, які спричинили зростання ціни (при цьому бути лаконічним).

У той же час, якщо фірма повідомляє про зміну ціни, не слід:

♦          порівнювати ваші ціни з цінами конкурентів;

♦          робити заяви про очікуваний вплив зниження ціни на обся-ги продажів або доходи;

♦          обговорювати проблеми внутрішніх витрат;

♦          звинувачувати всіх і все (економіку в цілому, конкурентів);

♦          використовувати оголошення в пресі як рекламний засіб.

«Ціноутворення»