Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
17.3. Залежність зміни поточних цін та еластичності попиту : Ціноутворення : Бібліотека для студентів

17.3. Залежність зміни поточних цін та еластичності попиту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

Загрузка...

Будь-яка зміна цін повинна бути пов’язана з еластичністю попиту.

Ефект підвищення ціни на товари нееластичного попиту може проявитися в наступному:

♦          незначно скоротиться обсяг продаж, але надбавки до ціни забезпечать одержання додаткового прибутку;

♦          іноді зі збільшенням ціни зростає обсяг продаж на неелас-тичному ринку. Так буває, якщо покупці сприймають даний товар як товар високої якості, якщо на нього не призначе-на вища ціна. Високі ціни на товари можуть бути необхід-ними для того, щоб підкреслити особисту репутацію покуп-ця. На таких ринках зі збільшенням ціни зростає й прибуток.

Ефект зниження ціни на товари нееластичного попиту може проявитися в такий спосіб. Фірма знижує ціну в надії, що обсяг продажів збільшиться. Однак, якщо товар виявиться дійсно то-варом нееластичного попиту, то обсяг продаж зросте незначно, і фірма втратить свій прибуток. Так ситуація виникає досить час-то, оскільки фірми розглядають зниження цін як інструмент вирі-шення таких проблем, як недостатня якість товару, неефективність збутової діяльності і низький рівень прибутку, а також бажання

«Ціноутворення»

фірми відбити бажання у конкурентів просунутися на нееластич-ний ринок.

Відомо, що високі ціни і високий прибуток залучають інші фірми до розроблення подібних товарів. Знижуючи ціни, фірма дає зрозуміти іншим фірмам, що високі ціни не можуть бути постійними.

На ринку еластичного попиту зниження і підвищення цін вияв-ляються у такий спосіб. При збільшенні цін на еластичному ринку обсяг продаж скорочується, зменшується прибуток. Споживачі переключаються з дорогих товарів на дешеві. Чому ж фірми підвищують ціни на еластичному ринку? Це відбувається, якщо фірма вважає, що ціни в галузі занадто низькі, і дає сигнал конку-рентам підняти ціни. Якщо конкуренти зреагують на збільшення ціни, то прибутки зростуть.

При зниженні ціни на еластичному ринку обсяг продаж зрос-те й може збільшитися прибуток. Однак, якщо всі продавці зни-зять ціни, обсяг продаж зросте незначно, якщо взагалі це відбу-деться, а прибуток упаде, тому що знизяться надходження на одиницю товару.