Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 15 Параметричні методи ціноутворення і метод статистичних ігор : Ціноутворення : Бібліотека для студентів

Тема 15 Параметричні методи ціноутворення і метод статистичних ігор


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

Загрузка...

Основу параметричних методів обґрунтування витрат і цін ста-новлять кількісні залежності між витратами або цінами й основ-ними споживчими властивостями продукції, що входять до скла-ду параметричного ряду. Параметричний ряд – це група продукції, однорідна за конструкцією і технологією виготовлення, має однакове чи подібне функціональне призначення і відрізняєть-ся кількісним рівнем споживчих властивостей.

Засновником параметричного ціноутворення в Росії є російсь-кий математик, механік і кораблебудівник А. Н. Крилов. Ще в 1907 р. він запропонував для ряду проектів бойових кораблів обчис-лювати середнє значення основних параметрів, які характеризу-ють їх якість (сукупність основних тактико-технічних параметрів). Отримані показники він запропонував розглядати як деякий «се-редній корабель» («стандартне судно» – термін, прийнятий у прак-тиці світового суднобудування і міжнародній торгівлі суднами) певного класу, за якими можна дати комплексну кількісну оцінку якості як його самого, так і будь-якого іншого корабля даного класу. У 20-х роках німецький інженер доктор Карл Комментц на підставі узагальнення великого статистичного матеріалу за допо-могою графічної статистики вперше розробив параметричний метод визначення цін вантажних судів.

Виявлені на підставі аналізу статистичного матеріалу кількісні залежності між витратами (цінами) і параметрами продукції ви-користовуються для визначення витрат і проектів цін на ранніх стадіях проектування і конструювання нової продукції (технічне завдання, технічні пропозиції, технічний проект), коли інформації про витрати на новий виріб майже немає або вона недостатня, а цінами й основними якісними параметрами за аналогічними ви-робами, що випускаються, користуються також для визначення того, наскільки рівень ціни нового виробу, обчислений за витра-тами виробництва, вписується в систему цін внутрішнього ринку, що відбивають якісні розходження між виробами.

Параметричні методи використовуються при визначенні цін у світовій торгівлі, де конкурентоспроможність продукції, її якість є

«Ціноутворення»

найважливішими ціноутворюючими факторами. Параметричні методи використовуються також для прогнозу витрат і цін.

Параметричні методи бувають таких видів: метод питомих показників, метод кореляційно-регресивного аналізу, метод на основі коефіцієнта технічного рівня, експертні методи, метод структурної аналогії, агрегатний метод. Усі різновиди параметрич-них методів аналізу і визначення витрат і цін грунтуються на об-робленні статистичних даних у межах однорідних груп продукції.

Розглянемо зміст деяких параметричних методів.