Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.4. Визначення цін на підставі рівноваги між витратами виробництва і станом ринку : Ціноутворення : Бібліотека для студентів

14.4. Визначення цін на підставі рівноваги між витратами виробництва і станом ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Цей метод складається з декількох етапів.

1-й етап. Постановка мети (завдання) ціноутворення.

Фірма повинна сформулювати для себе мету, якої вона хоче до-сягти за допомогою даного товару і його ціни в коротко- і дов-гостроковому періодах. Чим ясніша мета, тим легше визначити ціну. Виходячи з поставленої мети розраховується ціна.

2-й етап. Визначення першопочаткового проекту обсягу продажу товару. Обсяг продажу товару визначається виходячи з виробничої потужності фірми та ємкості ринку, що виявляється на основі вивчення ринку.

3-й етап. Розрахунок вихідної ціни за витратами вироб-ництва. Фірма підраховує загальну суму витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією обсягу продукції, що було прийнято на попередньому етапі. Загальні витрати поділяються на змінні і постійні. Потім розраховуються витрати і ціна одиниці продукції.

4-й етап. Пророблення різних (можливих на реальному ринку) обсягів продаж товару з метою вибору оптимального з них. З урахуванням еластичності попиту за ціною з усіх можли-вих варіантів обсягів продаж товару і цін на нього обирається та комбінація «ціна – обсяг продаж», що забезпечує фірмі одержан-ня найбільшого маржинального прибутку. Маржинальний прибу-ток дорівнює прибутку плюс постійні витрати, або різниця між загальним виторгом і перемінними витратами.

5-й етап. Оцінювання положення товару на ринку. Зіста-вивши техніко-економічні параметри фірма виявляє переваги і недоліки свого товару порівняно з товарами-конкурентами. Тут визначається, наскільки рівень ціни, обчислений за витратами (див. 3-й етап), вписується в систему поточних ринкових цін на аналогічні товари-конкуренти.

6-й етап. Пророблення різних варіантів «ціна – обсяг про-даж» з урахуванням конкурентних факторів, виявлених на 4-му етапі. За різними варіантами «ціна – обсяг продаж», роз-63

 

«Ціноутворення»

робленими з урахуванням інформації, отриманої на 4-му етапі, фірма вибирає той варіант, який забезпечує їй одержання мак-симально можливого маржинального прибутку. Кількісний аналіз обов’язково доповнюється якісним.

7-й етап. Облік додаткових фактів при призначенні остаточ-ної ціни.

При прийнятті рішень про остаточний рівень ціни необхідно враховувати ряд деяких моментів. Зокрема, що покупці розгля-дають ціну як показник якості і що кожний покупець знаходиться у визначеному ним «ціновому ліміті». Варто передбачити реакцію продавців (оптових, роздрібних), конкурентів на передбачуваний рівень ціни. Треба врахувати вимоги державного законодавства в галузі ціноутворення, взяти до уваги інфляцію, якщо вона знач-на; подивитися, яка буде реклама; буде фірма працювати на од-ному чи декількох сегментах ринку.

Розділ ІІ. Цінова політика