Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.3. Визначення цін з орієнтацією на конкуренцію : Ціноутворення : Бібліотека для студентів

14.3. Визначення цін з орієнтацією на конкуренцію


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Фірма при орієнтації на цей метод визначення цін виходить виключно з рівня поточних цін товарів-конкурентів і менше звер-тає уваги на власні витрати виробництва і попит. Вона встанов-лює на свій товар ціну вищу або трохи нижчу, або ж на рівні цін своїх основних конкурентів. Логіка ціноутворення тут така: мій найближчий конкурент продає цибулю за ціною 2 грн за 1 кг, моя цибуля така сама, тому я оцінюю свою продукцію також у таку ціну – 2 грн за 1 кг. Якщо цибуля фірми за показниками якості відрізняється від товару конкурента, то вона призначить ціну трохи вищу або трохи нижчу. На цей метод ціноутворення орієнтуються фірми, то-вари яких належать до ринку чистої конкуренції (сюди можна відне-сти з деяким припущенням багато товарів сільськогосподарсь-кого виробництва) чи до олігополістичного ринку (сталь, алюміній, папір, автомобілі, комп’ютери і т.ін.)

До цього методу ціноутворення звертаються ті фірми, яким складно точно визначити витрати виробництва на одиницю про-дукції (наприклад, на щебінь з різним розміром фракцій) і вважа-ють середні ціни, що сформувалися в галузі, гарною базою для визначення цін на свої товари. Спираючись на цей метод, фірма рятується від ризику, що пов’язаний з призначенням своєї ціни, яку ринок може не прийняти.

Розділ ІІ. Цінова політика

При такому підході до ціноутворення фірма, як правило, не змінює свої ціни у зв’язку зі зміною її витрат виробництва чи попиту. Вона зберігає свої ціни, доки зберігають свої ціни конку-ренти. Коли конкуренти змінюють ціни, фірма також змінює свої ціни, хоча власні витрати виробництва і рівень попиту залишили-ся без змін.

На олігополістичному ринку, що допускає наявність декількох великих фірм, лідером у встановленні цін виступають одна-дві фірми. Інші продавці у питаннях ціни стежать за ними.

Моделі ціноутворення на олігополістичному ринку представ-лені в табл. 14.1.

Таблиця 14.1

Моделі ціноутворення на олігополістичному ринку

 

Поводжен-ня фірми  Основна риса            Модель           Реакція конкурентів на зміну ціни

фірмою           Результат: яка ціна буде встановлена

Кооперу-вання з іншими фірмами  1.Правовий

захист

продукції        Монопольний картель, що утворився за таємною змовою        Картельна угода не порушується            Монопольна ціна

 

            2. Стандарт-ний продукт                           

 

            3. Стабільний попит і стабільні витрати                          

 

            4. Інформація профірмута її дії така                        

 

            5. Наявність

вхідних

бар`єрів          Лідерство у

встановленні

цін       Стежить за лідером  Між

монополь-ною і конкурент-ною цінами

61

 

«Ціноутворення»

Продовження табл.

 

Поводжен-ня фірми  Основна риса            Модель           Реакція конкурентів на зміну ціни

фірмою           Результат: яка ціна буде встановлена

Суперницт-ВО 3 іншими фірмами 1.Незаконна змова    1.Модель Бертрана   Війна цін до тих пір, доки ціна не

зменшиться до рівня AC      Конкурентна ціна

 

            2.Нестандарт-ний виріб                             

 

            3. Інформація про ціни та обсяги виробництва зберігається у таємниці           2. Ламана крива попиту            Можуть знижувати ціну слідом за даною фірмою, але не реагують на їі підвищення Негнучкі ціни (ціни рідко відхилюються від початкової ціни)

Змішане          Одна велика фірма і безліч дрібних фірм    Домінуюча фірма      Дрібні фірми

приймають

ціну,

встановлену

домінуючою

фірмою           Між

монопольною

та

конкурентною

цінами

До ціноутворення на підставі конкуренції належать метод «за-печатаного конверта», або тендерного ціноутворення. Цей ме-тод використовується в тих випадках, коли декілька фірм конку-рують одна з одною у боротьбі за одержання контракту. Частіше за все це буває, коли фірми беруть участь у тендерах, про які по-відомляє уряд.

Тендер являє собою письмову заяву ціни фірми, при визна-ченні якої вона виходить насамперед з цін, що, на її думку, будуть призначені конкурентами, а не з величини своїх витрат виробниц-тва або рівня попиту на товар. Мета фірми – одержати замов-лення, тому її ціна повинна бути нижчою від цін, запропонованих конкурентами. Якщо фірма не може визначити ціни конкурентів, вона виходить у цьому випадку з інформації виробництва про їх витрати. Іноді фірма пропонує ціну нижчу від своїх витрат, для того щоб підвищити імовірність одержання замовлення.

Розділ ІІ. Цінова політика

Пропоновані фірмами ціни знаходяться в запечатаних конвер-тах, що розкриваються на торгах. Замовлення одержить фірма, ціна якої менша від усіх інших.