Тема 13 Сутність, мета і роль цінової політики


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

Загрузка...

Цінова політика - це мистецтво управління цінами і ціноутво-ренням, мистецтво встановлювати на товари (послуги) такі ціни і так варіювати ними залежно від положення товару і фірми на ринку, щоб поставлені цілі (стратегічні, оперативні) були досяг-нуті. Цінова політика реалізується через цінові стратегії і повинна розглядатися тільки в контексті з загальною політикою фірми та залежно від структури ринку.

В основі поняття “структура ринку” лежить ступінь впливу ок-ремого продавця (покупця) на ринкову ціну. Відомі чотири типи ринкових структур, і для кожного з них роль ціни різна. Розгляне-мо характеристики цих типів ринкових структур.