12.4. Лідерство на ринку, модель лідера


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

Загрузка...

У випадку відкритої змови виникає структура під назвою кар-тель. Картель – група фірм, що уклали між собою угоду про виз-начення обсягу виробництва з метою контролю над цінами – відкрита змова.

Таємна змова – ситуація, коли, не вдаючись до відкритої уго-ди, фірми таємно погоджують ціни й обсяги випуску.

Цінова війна – граничний стан ринку, коли відбувається по-слідовне зниження цін конкуруючими фірмами.

Ціновий лідер може або знижувати, або підвищувати ціну, при цьому інші фірми йдуть за ним.