Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 9 Ціноутворення в умовах досконалої конкуренції 9.1. Поняття про ринкову структуру та її види : Ціноутворення : Бібліотека для студентів

Тема 9 Ціноутворення в умовах досконалої конкуренції 9.1. Поняття про ринкову структуру та її види


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

Загрузка...

Конкуренція - являє собою форму взаємного суперництва суб’єктів ринкової економіки, що обумовлена правом кожного суб’єкта ділової діяльності, на реалізацію свого економічного по-тенціалу, а це неминуче приводить до зіткнення між ними, тому що досягнення поставлених підприємцями цілей, як правило відбувається за рахунок обмеження інтересів інших ділових людей (поняття конкуренції згідно з загально-відкритою статистикою в 99 відсотках із 100 представляє професійну цікавість для право-охоронних органів).

Ринкова структура визначається реакцією фірми галузі на ті чи інші дії фірм, що функціонують у галузі. В залежності від ринкової структури формується рівень цін на продукцію , яка пропонуєть-ся на ринку.

Поняття ринкової структури відображує такі аспекти ринку:

а)         кількість фірм у галузі;

б)         тип виготовленого продукту;

в)         можливість входу в галузь або виходу з неї;

г)         можливість фірми впливати на зміну ціни виготовленого

продукту;

ґ) спроможність фірми впливати на попит за допомогою рек-лами.

Теоретично розрізняють чотири основні типи структур:

♦          досконала конкуренція;

♦          монополія;

♦          монополістична конкуренція;

♦          олігополія.

Основні риси досконалої конкуренції:

♦          багато дрібних фірм;

♦          однорідний характер продукції;

            Розділ І. Ціни і конкуренція

♦          безперспективний вхід/вихід у галузь;

♦          однаковий доступ до всіх видів інформації;

♦          ступінь контролю за ціноутворенням відсутній. Основні риси монополії:

♦          одна фірма;

♦          унікальний характер продукції;

♦          непереборні бар’єри на вході в галузь;

♦          деякі обмеження в доступі до інформації;

♦          дуже відчутний контроль за ціноутворенням.

Риси монополістичної конкуренції:

♦          безліч дрібних фірм;

♦          різноманітність продукції;

♦          ніяких ускладнень входу і виходу з галузі;

♦          деякі обмеження в доступі до інформації;

♦          середній рівень контролю за ціноутворенням.

Основні риси олігополії:

♦          кількість фірм незначна, є великі фірми;

♦          одно- або різнорідна продукція;

♦          окремі перешкоди можливі на вході в галузь;

♦          деякі обмеження в доступності інформації;

♦          середній рівень контролю за ціноутворенням.

При розгляді досконалої конкуренції виходять з таких припу-щень:

а)         кожна фірма випускає тільки один продукт;

б)         єдина мета будь-якої фірми - максимізація прибутку.

В усіх ринкових структурах діє ряд правил, за якими можна визначити, чи слід фірмі взагалі залишатися в галузі, чи припи-нити існування або, якщо залишатися в галузі, то в якому обсязі випускати продукцію чи здійснювати послуги:

♦          фірма повинна припинити виробництво, якщо сумарний виторг від продажу продукції не перевершує змінних вит-рат на виробництво цієї кількості товарів або послуг. Це і є умовою припинення випуску продукції;

♦          щоб одержати максимальний прибуток, фірма повинна проводити такий обсяг продукції, при якому граничний

«Ціноутворення»

виторг дорівнює граничним витратам. Ця умова і є макси-мізацією прибутку.