8.2. Зміна надлишків виробника і споживача. Податки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

Загрузка...

При введенні податків витрати мають як виробник, так і спо-живач. Ціни попиту і пропозиції з урахуванням податку відповід-но змінюються.

Виробник зазнає втрат, оскільки змушений продавати за більш низькою ціною, а споживач несе додаткові витрати, зму-шений купувати товар за цією ціною.

Коли ж попит більш-менш еластичний, ніж пропозиція, подат-ковий тягар розподіляється в різних пропорціях:

♦          якщо попит більш еластичний, то податковий удар припа-дає на виробника;

♦          якщо ж більш еластична пропозиція, то більша частина податку лягає на споживача.

Цей розподіл залежить від розміру попиту і пропозиції.

У цілому не має значення, хто вносить основну частку податку до бюджету, оскільки в обох випадках новий обсяг продаж буде однаковим.

Введення потоварного податку зумовлює скорочення рівно-важного обсягу ринку, підвищення ціни, яку фактично посилює покупець, і зниження ціни, яку фактично одержує продавець.

Розділ І. Ціни і конкуренція