Тема 8 Державне регулювання ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

Загрузка...

Державне регулювання ринку й цін це сукупність мер, прийня-тих правительством у процесі участі в системі товарно-грошо-вих відносин.

Правові основи формування й функціонування системи ціно-утворення – права, обов’язки й відповідальність господарюючих суб’єктів, з одного боку, і повноваження органів влади по регу-люванню й контролю за цінами – з іншої.

Державне регулювання ціноутворення реалізується на основі прямих і непрямих методів регулювання цін.

Пряме регулювання цін - адміністративне втручання держа-ви в діючі ціни, участь держави у формування рівнів, структури й рухи цін, установлення певних правил ціноутворення. Основні форми: заморожування цін на окремі товари, установлення фіксо-ваних цін і тарифів, установлення предельних торгових надбавок.

Основним координуючої механізмом капіталістичної економі-ки служить ринкова система, або система ціноутворення. Капі-талізм – це ринкова економіка. Так визначили поняття ринку в еко-номиці два професора одного з повінційних вузів А мерики1. Рішення, прийняті покупцями й продавцями, реалізуються через систему ринків.