Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

1.         Назвіть складові господарського обліку.

2.         У чому полягають функціональні особливості оперативного та статистичного обліку?

3.         Які функції виконує бухгалтерський облік?

4.         Розкрийте сутність основних принципів бухгалтерського обліку.

5.         Розкрийте сутність облікової політики та фактори, що впливають на ії формування.