1.4. Фактори, що визначають складові облікової політики


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

Форма еласності та організаційно - праеоеа форма

Вид діяльності чи галузеее підпорядкуеання

Обсяги еиробництеа, середньоспискоеа чисельність

Відносини з системою оподаткуеання

Можлшість самостійних дій щодо питань ціноутеорення

Стратегія фінансоео-господарського розеитку

Наяеність технічного оснащення функцій упраеління

Наяеність ефектшної системи інформаційного забезпечення

Ріеень класифікації бухгалтерських кадріе

Система матеріального заохочення ефектиеноїроботи праціеникіе і матеріальної еідпоеідальності за ряд обое 'язкіе

п